Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 28/12/2021 Chi bộ Phân hiệu Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tại TP.HCM tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thanh Hiền vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau thời gian phấn đấu và rèn luyện, quần chúng Nguyễn Thanh Hiền đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Buổi lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và thực hiện nghiêm quy định 5K về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chi bộ phân hiệu

 

Tin bài khác